İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


Özyüksel Deri, yaptığı tüm işlerde çalışanlarını en önemli değer kabul ederek, onlara uygun sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı, aldığı önlemlerle iş kazası ve iş hastalıklarını bertaraf etmeyi amaç edinmiştir.

Özyüksel Deri Bu amaç doğrultusunda aşağıdakileri taahhüt eder;

- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygulamak,

- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin işletimi için, üst yönetim tarafından her türlü kaynak tahsis edilerek, çalışanlarımızı eğitimlerle bilinçlendirmek,

- Tüm çalışanların; İSG Yönetim Sistemi’nin gerektirdiği uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerini yürütmeleri sağlamak

- Tüm çalışanların katılımıyla, işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri en aza indirmek ve İSG Yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesini sağlamak.


GENEL MÜDÜR

01.08.2017/ Rev No.01 28.12.2018