ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Özyüksel Deri, çalıştığı sektör ve faaliyet alanlarında, yapmış olduğu işler ve imalat metotları yönünden çevreye zarar vermeden, çevreyle dost şekilde çalışmaktadır.

Özyüksel Deri, yaşadığımız yeryüzünün kısıtlı kaynaklarını verimli olarak kullanılması ve çevre konusundaki sorumluluklarının bilincindedir.

Özyüksel Deri tüm faaliyetlerinde çevreye duyarlı ve saygılı olmayı benimser ve aşağıdaki belirteceği hususları taahhüt eder;

- Atıklarımızı; olanaklarımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde azaltarak, çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf etmek ve kirliliği önlemek.

- Doğal kaynakların kullanımını azaltarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen göstermek,

- Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, çevre faktörünü dikkate almak, Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimiz çevre konusunda bilinçlendirmek,

- Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyarak çevresel performansımızı, ISO 14001 Çevre sistemine paralel olarak sürekli geliştirmek


GENEL MÜDÜR

01.08.2017/ Rev No.01 28.12.2018